VLERAT TONA, VIZIONI & PRIORITETET

 • Inovacioni në produkte dhe shërbime, duke shtuar numrin e produkteve
  dhe shërbimeve të ofruara.
 • Produkte me cilësi të lartë dhe të sigurta, duke plotësuar kërkesat e
  ruajtjes dhe transportit të tyre.
 • Të përkushtuar në shërbimin ndaj klientëve tanë, duke ofruar dërgesa
  të shpejta dhe të sigurta.
 • Transparenca dukë qenë të hapur në marrëdhëniet e ndërtuara me
  partnerët si dhe klientët tanë.
 • Sigurimi i produkteve dhe shërbimeve me cilësi të lartë të cilat i përgjigjen dinamikës së zhvillimit të tregut dhe kërkesave të pacientëve.
 • Promovimi i një mjedisi proaktiv që nxit rritjen profesionale dhe inkurajon punonjësit tanë të ecin përpara.
 • Arritja e një niveli sa më të lartë për të gjithë shërbimet e kryera përmes përdorimit efektiv të burimeve tona si dhe teknologjisë së përshtatshme.