Konferenca e 21 vjetore e Shoqatës Shqipëtare të Kardiologjisë

Konferenca e 21 vjetore e Shoqatës Shqipëtare të Kardiologjisë

INTERMED ka qenë sponsor për Konferencën e 21 vjetore e Shoqatës Shqipëtare të Kardiologjisë me pjesëmarrje Ndërkombëtare: Infarkti i Miokardit me ngritje të ST mbajtur 16 dhjetor 2017 në Hotel Tirana International.