Produktet e Reja

PRODUKTET E REJA

 

Në janar 2018, produkti më i ri të cilin INTERMED e bëri të mundur për tregun është DrotavEp, nga Extractum Pharma.
Gjatë 2017 INTERMED bëri të mundur lidhjen e bashkëpunimit me dy kompani të reja, Roche dhe Allergy Therapeutics.
Kjo bëri të mundur futjen në treg të produkteve të këtyre kompanive:

 

 Actemra për Roche, e cila është në dy forma administrimi: injeksion subkutan edhe injeksion intravenoz, në tre doza të saj 80 mg, 162 mg dhe 200mg.

 

 Produktet imunologjike specifike të Allergy therapeutics, që bën të mundur dhënien e mjekimit specifik për secilin pacient. Gjithashtu ka një rang të gjerë alergenësh të regjistruar për prik testet e lëkurës.