HISTORIKU

THEMELIMI

 

Themelimi i kompanisë daton në 15 Prill 1996, një iniciativë e Z. Petrit Maho, i cili pati vizionin se ndryshimet në shërbimin shëndetësor edhe në produktet farmaceutike po fillonin të ishin të pranishme për tregun shqiptar. INTERMED është kompani e cila është e licensuar për importin, marketimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e produkteve që ajo tregton.

PRODUKTET DHE KOMPANITË E PARA

 

Ndër kompanitë e para me të cilat u lidh një bashkëpunim i qëndrueshëm ishte ITALFARMACO dhe NOVA ARGENTIA. Me produktet e tyre, 25 produkte të para të cilat ishin të fokusuara në patologjitë e sistemit nervor edhe gjinekologji. (…për më tepër shiko Produkte). Ky bashkëpunim është rritur dhe forcuar me kalimin e viteve duke shtuar produkte cilësore.

ZGJERIMI

 

Zhvillimi i INTERMED u shoqërua me lidhjen e bashkëpunimit me kompaninë Berlin-Chemie (Menarini Group) duke shtuar numrin e produkteve edhe specialitetet që trajtohen me to. Më pas u mundësua bashkëpunimi me kompani të tjera si Bayer Healthcare, Alvogen, Pharma Swiss, Hoffman La Roche, Nobel Ilac, Allergy therapeutics, etj. (…për më tepër shiko Partnerë)

                                DIVERSITETI I PRODUKTEVE

 

INTERMED ofron për tregun shqiptar produkte cilësore dhe specifike, vaksina të personalizuara, prodhime farmaceutike xhenerike, barna OTC si dhe shtesa ushqimore, këto produkte mbulojnë thuajse të gjithë gamën e patologjive.

AMBIENTE

 

INTERMED për kryerjen e magazinimit të barnave zotëron një magazinë, e lokalizuar në Maminas, Durrës. Magazina ka një hapësirë prej 1475 m2 me një kapacitet 1200 paleta, është e pajisur me sistem monitorimi të vazhduar (Comet system MS+) për temperaturën dhe lagështinë. Magazina i përmbahet të gjithë kërkesave të ruajtjes së produkteve farmaceutike, dhe është e pajisur me dokumentacionin e duhur të cilësisë edhe me sinjalistikën e përshtatshme për menaxhimin sa më të mirë të produkteve.

(klikoni per te pare fotot)

INVESTIME

 

Investime të tjera të Z. Maho: Në 2013 vizioni i kompanisë ishte zgjerimi me krijimin linjave të prodhimit farmaceutik të fokusuar kryesisht në prodhimin e produkteve farmaceutike humane dhe veterinare, kryesisht produkte xhenerike si dhe përgatesave galenike. Ky investim i ndarë në dy kompani të pavarura

nga njëra tjetra;

NOVAL kompania e prodhimit të barnave humane

VETAL kompania e fokusuar në prodhimin dhe tregtimin e produkteve veterinare. Secila nga kompanitë ka specifikat dhe produktet e veta, të cilat janë në formë-doza të ngurta (tableta), gjysëm të ngurta (kremëra edhe tinktura), parenterale etj.