Allergy Therapeutics

Allergy Therapeutics (Londër, UK) prej 80 vitesh ka hedhur themelet në zhvillimin e një imunoterapie alergen specifike. Duke përdorur kërkimet më të fundit dhe metodat më të zhvilluara, me përdorimin e allergoideve dhe adjuvanteve ka përmirësuar efektet imunogjenike dhe sigurinë e imunoterapisë.

Allergy Therapeutics është një kompani me një potencial për të transformuar trajtimin e alergjive nëpërmjet një game të caktuar mjetesh diagnostike dhe vaksinash imunoterapie aluminium-free.

 

Si inovatore të imunoterapisë, Allergy Therapeutics është zhvilluar në disa fusha:
Për i adjuvantit depot Micro Crystalline Tyrosine (MCT®) si një alternative e aluminit në imunoterapinë subkutane
• Përdorimi i alergoideve në imunoterapinë specifike si një alternativë e alergeneve native
• Përdorimi për herë të parë i Monophosphoryl Lipid A (MPL) si një adjuvant në imunoterapinë alergen specifike
• Të dhëna të botuara për analizimin dhe purifikimin e proteinave në mbështetje të standartizimit dhe specifikimit të produkteve