Seminari prezantues për produktet Dilvas, Retacrit dhe Monopril

Seminari prezantues për produktet Dilvas, Retacrit dhe Monopril

Seminari prezantues për produktet Dilvas, Retacrit dhe Monopril

 

Organizator për Seminarin prezantues për produktet Dilvas dhe Retacrit të Alvogen dhe Monopril të Pharma Swiss  të mbajtur 29 prill 2017 në Hotel Plaza Tiranë…