LIDERSHIP & ORGANOGRAMA

Lidership

Rritja dhe konsolidimi i Intermed në treg është rezultat i punës dhe përkushtimit të punonjësve të saj.

Vlera kryesore e liderëve tanë është që bëjnë të mundur lidhjen e marrëdhënieve të qëndrueshme e të frytshme me biznese të tjera, me institucionet shtetërore, me profesionistët e kujdesit shëndëtësor si dhe pacientëve.

Ndërtimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit është çelësi i suksesit në një mjedis i cili është gjithnjë në zhvillim.

Organograma