SIGURIMI I CILËSISË

SIGURIMI I CILËSISË

Sistemi i sigurimit të cilësisë dhe përputhshmëria luajnë një rol thelbësor në krijimin e besueshmërisë në lidhjen me partnerët tanë dhe kujdesin e pacientit.

 

Verifikimi i politikave të kompanisë, si hallkë e sigurimit të cilësisë,  jep siguri që menaxhimi i barnave të tregëtuara dhe shpërndara nga Intermed, janë në përputhje me kërkesat rregullatore për praktikën e mirë të magazinimit edhe shpërndarjes, vendase dhe europiane.

 

Sistemi i sigurimit të cilësisë është garanci e pacientëve për përdorimin e barnave me cilësinë e duhur dhe të sigurta për shëndetin e tyre.