LOGJISTIKA

LOGJISTIKA
Zhvillimi i logjistikës në Intermed ka ardhur gradualisht me punën prej më shumë se dy dekadash në treg. Logjistika është një ndër hallkat kyçe të funksionimit të zinxhirit të magazinimit dhe

distribucionit farmaceutik.

Funksionimi i duhur i logjistikës synon rritjen e nivelit të shërbimit ndaj shërbimit dhe reduktimin e kostove.

Intermed ofron shërbimin e distribucionit për klientët e saj:

  • Depo primare dhe sekondare 57
  • Farmaci 1200
  • Spitale dhe klinika në sektorin privat/shtetëror 30