SHITJE & MARKETING

Departamenti i shitjeve dhe marketingut

 

Departamenti i shitjeve dhe marketingut bën monitorimin e tregut dhe ka qëllim të propozojë përzgjedhjen e produktit të duhur për nevojat e pacientit.

Parimi udhëheqës është zbatimi i etikës profesionale në zhvillimin e punës.

Personeli i shitjeve dhe marketingut bën të mundur që personeli mjekësor të jetë i përditësuar me profilin klinik të produktit si dhe benefitet edhe efektet që kanë produktet me të cilat Intermed punon.